Domestikace (téĹž zdomácnění) je postupné cílevědomé přetváření divoce Ĺžijících druhĹŻ organismĹŻ (ĹživočichĹŻ, ale i rostlin, bakterií, ...) v druhy vhodné k chovu. Za domestikovaný organismus je povaĹžován takový druh nebo poddruh, který lze bez velkých problémĹŻ mnoĹžit v zajetí, respektive (v uĹžším slova smyslu) (pod)druh, který jiĹž Ĺžije pouze v zajetí (buď proto, Ĺže v divoké přírodě nedokáĹže přeĹžít, nebo proto, Ĺže jej člověk vyhubil).


Některé druhy byly domestikovány uĹž v dávné minulosti, některé druhy teprve v nedávno uplynulých desetiletích, jako např. některá koĹžešinová zvířata. Za domestikované druhy musíme povaĹžovat také některé druhy ptákĹŻ chovaných v klecích, např. papouška andulku, japonskou křepelku, kanára apod., stejně tak jako některé druhy akvarijních ryb, např. paví očko (gupka), mečovka, rájovec, a podobně.